Hi, 
On Sunday 13-Oct at NhapLuu (the Stream Entering Monastery) you are warmly invited to join us for the celebration of Thich Nhat Hanh's Continuation Day (i.e. Birthday).
Provisional program for the day is as follows:
10:00  Ceremony begins
11:15  Walking Meditation
12:45  Lunch (celebration of TNH's birthday)
 
Breathe, smile  & go slowly...
Sisters of NhapLuu
 
----------------
Chủ Nhật, ngày 13.10.2019
Lễ Giổ Tổ KHương Tăng Hội và mừng ngày tiếp nối của Sư Ông.
Kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn về đây tham dự. 
Thời khoá:
 10:00 Lễ Giổ Tổ
11:15 Thiền Hành
12:45 Ăn trưa - mừng ngày tiếp nối của Sư Ông .
 
Kính báo
Tu Viện Nhập Lưu