Loading Events

« All Events

Nhap Luu Program 2020

March 6 @ 8:00 am - October 30 @ 5:00 pm

 

New Year’s Eve:                                           31.12.2019

New Year’s Day:                                            01.01.2020

Earth cake wrapping – Gói Bánh:               18.01.2020

Raising the “New Year’s Peace Territory Flag” -Dựng Cây Nêu:          19.01.2020

End of Year performance – Tất Niên (   29.12 Al    )                                   23.01.2020

Lunar New Year’s Eve Celebration – Lễ Đón Giao Thừa (30.12 Al)        24.01.2020

Ceremony Lunar New Year’s –  Tết Nguyên Đán                                     25.01.2020

And Source the Tale of Kiều -Lễ Đầu Năm, Bói Kiều (01.01.2020 Al)    26.01.2020

Spring Fair – Hội Chợ Xuân                                                                         02.02.2020

 *** Autumn Retreat
-Sydney:           28 – 30.03.2020
-Nhap Luu:       10 – 13.04.2020
-Adelaide :        24 – 26.04.2020
-Brisbane:         01 – 04.05.2020

*** Vesak Day Celebration – Lễ Phật Đản:                 31.05.2020
*** Winter Retreat – An Cư Kiết Đông:                        08.06.2020 – 06.09.2020

*Counting sticks Ceremony – Lễ đếm thẻ:                  08.06.2020
*Face to Face Ceremony – Lễ đối thú:                        09.06.2020
*Finish Winter retreat Ceremony – Lễ tự tứ:                 06.09.2020

*** Mother’s Day Ceremony – Lễ Vu Lan:                    06.09.2020
** Lazy Days – Free from Public – Làm Biếng:          07 – 17.09.2020

*** Spring Retreat – Khóa Tu mùa Xuân:                       23 – 27.09.2020

*Public Talk (Melb)- Pháp Thoại Công Cộng:               04.10.2020

**Lazy Days – Free from Public (Làm biếng):                 05 – 10.10.2020

Contact email: [email protected] – Phone : 0402942800

Details

Start:
March 6 @ 8:00 am
End:
October 30 @ 5:00 pm
Event Category:
Event Tags:

Organiser

Nhapluu