Kính thưa đại chúng,

Tu Viện Nhập Lưu xin gửi đến quý vị đang tham gia tu học và thực tập ngồi thiền trong các buổi “Công phu online Sáng – Chiều” cùng với quý sư cô thời gian vừa qua, và cả những vị nào đang muốn tham dự nhưng chưa làm được:

Kể từ ngày 04.09.2020 đến ngày 15.09.2020, quý Sư cô Tu Viện Nhập Lưu sẽ không tham gia hướng dẫn trong các buổi “Ngồi thiền công phu online Sáng – Chiều” trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, các buổi thiền tập sẽ vẫn tiếp tục được tổ chức bởi các cư sĩ của Nhập Lưu. Quý vị có thể tham gia bằng cách truy cập vào đường link sau: https://nhapluu.org/…/tu-vien-nhap-luu-cong-phu-buoi-sang-…/

Kể từ ngày 16.09.2020, các quý sư cô sẽ ngồi thiền lại cùng cư sĩ.

Trân trọng kính báo,
Tu viện Nhập Lưu

Leave a comment